En el Transcurs del Temps // 05 Cicle d’Art Contemporani del Convent de les Arts // 2018

La idea sorgeix després de la visita a l’espai que se’ns van oferir com a lloc expositiu. La bellesa contundent de les parets maltractades pel transcurs del temps, els senyals desdibuixats dels seus antics habitants, i la llum natural que traspassa a través de les petites obertures de les finestres tapiades, ens va despertar l’interès de fer una intervenció no intrusiva. Quasi ens sabia greu mostrar quelcom en un espai que presenta en si mateix una gran càrrega sensitiva.

La narració visual que proposem està oberta a diferents interpretacions que refermin la vàlua de l’espai en les condicions actuals. Però el nostre interès se situa en el diàleg entre l’exterior i l’interior que conforma l’arquitectura del Convent.

El registre de la llum solar del matí en constant moviment, que dibuixa els elements construïts de l’exterior i del pati interior; té la intenció de convidar a l’espectador a fixar la mirada no en la representació projectada en una de les parets de les cel·les, sinó en l’original que es mostra de manera natural en el recorregut per accedir a l’espai expositiu.

Els vidres penjats actuen com a mediadors entre l’interior i l’exterior de l’espai, i aquesta vegada no es tracta d’enaltir el poder de Déu a través de la llum, sinó conduir a l’espectador cap a les vistes del paisatge exterior que mostren les obertures de les finestres tapiades, alhora que el so que fan en xocar entre ells, al·ludeix a les condicions inhòspites en les quals es troba el lloc encara en construcció.

Es tracta d’una instal·lació que pretén crear una situació contemplativa a l’espai que ocupa, però per damunt de tot a la totalitat de l’entorn que l’envolta.

Lídia Porcar.