Sense Ismes // The Grey Square // 2014

Sense Ismes és una declaració de principis. En un col·lectiu on la gran majoria de creadores treballaven des de la pintura calia matar al pare per fer un pas endavant. Deixar enrere els referents històrics de la pintura i només recórrer a ells des de la conceptualització dels seus discursos. Per aquest motiu al Laboratori del Paisatge vàrem crear «Els arxius del Laboratori» on recollíem imatges classificades pel concepte que definien i en fèiem una breu descripció. La idea era que cadascuna de les que sentien dificultat per conceptualitzar en imatges un discurs anés trobant aquella discursivitat pròpia i personal per entendre, a poc a poc, on calia posicionar-se quan era l’hora de crear col·lectivament, ja que amb els arxius vàrem tenir clar quin era el caràcter dominant del Laboratori i des d’aquí vam poder desenvolupar tots els altres projectes.

Amb una selecció d’Els Arxius del Laboratori i tres peces més molt identitàries es va fer la presentació del que a partir d’aleshores seria un col·lectiu de creadores contemporànies. El Laboratori del Paisatge.